Μαρμάρινο Λιοντάρι στον Ξενώνα Περλέα

Το μαρμάρινο λιοντάρι του Περλέα

Το μαρμάρινο λιοντάρι του Ξενώνα Περλέα αποτελεί χαρακτηριστικό τεχνούργημα του ξενώνα μας. Κρύβει όμως, το ίδιο, μια δική του ιστορία. Μια ιστορία που μπορείτε να ακούσετε στις περιηγήσεις στο ξενοδοχείο του Περλέα όσο και στο περιβόλι μας.